సందీప్ సొంగా

సందీప్ సొంగా సోషల్ మీడియా కోఆర్డినేటర్, వైయస్ఆర్సిపి లీడర్, మిత్రాదీప్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు & ఛైర్మన్, ధర్మాజీగూడెం నియోజికవర్గం , లింగాపాలెం, పశ్చిమ గోదావరి, చింతలపుడి, ఆంధ్రప్రదేశ్, వైయస్ఆర్సిపి.   సందీప్ సొంగా ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా కోఆర్డినేటర్,...