Chaganti Krishna

Chaganti Krishna Mandal Youth President, Sarpanch, Bheemavarappadu, Kondapuram, Udayagiri, Nellore, Andhra Pradesh, TDP   Chaganti Krishna is the Mandal Youth President and Sarpanch of Bheemavarappadu village from the TDP. He was born on 26-11-1979. His parents...