Chirala Prasad Reddy

Chirala Prasad Reddy Ex-Vice MPP, Rambhotlavari Palem, Cherukupalli, Guntur, Andhra Pradesh.   Chirala Prasad Reddy was the Ex-Vice MPP of Rambhotlavari Palem. He was born in 1966 to Chirala Sambashiva Reddy and Haimavathi, in Rambhotlavari Palem Village. He has...