Shivraj Singh Chouhan

Shivraj Singh Chouhan Chief Minister, BJP, Jait, Sehore, Madhya Pradesh. Shivraj Singh Chouhan is the Chief Minister of Madhya Pradesh and a Member of the Bharatiya Janata Party. He was born on 05-03-1959 to Prem Singh Chouhan & Sundar Bai Chouhan in Jait village...