Gundala Gangulu

Gundala Gangulu Sarpanch, TRS, Raghavapuram, Mothey, Suryapet, Telangana.   Gundala Gangulu is the Sarpanch of Raghavapuram from the TRS Party. He was born on 06-06-1977 to Bhadraiah in Raghavapuram Village of Mothey Mandal, Suryapet. In 1996, He has completed...

Narra Paramesh

Narra Paramesh Social Worker, Solipet, Suryapet, TRS, Telangana   Narra Paramesh is a Social Worker in Solipet. He was born on 05-06-1988 to Ramulu & Sugunamma in Solipet village of Suryapet. In 2012, He has completed his Post Graduation MSC from Osmania...

Deshagani Janaiah

Deshagani Janaiah Mandal President, TRS, Machavaram, Penpahad, Suryapet, Telangana   Deshagani Janaiah was the Mandal President of Penpahad. He was born on 22-08-1982 to Saidulu & Veramma in Machavaram Village of Penpahad Mandal, Suryapet. In 2004, He has...