Patan Jafar

Patan Jafar Booth Convenor, Velamavari Palem, Nagaram, Guntur, Andhra Pradesh, YSRCP. Patan Jafar was the Booth Convenor from the YSRCP of Velamavari Palem village. He was born 01-January-1984 to Galif in Velamavari Palem, Nagaram, Guntur. He completed SSC from Ayova...