Shaik Asma

Shaik Asma Active Leader, YSRCP, Kanagala, Cherukupalli, Guntur, Andhra Pradesh.   Shaik Asma was the Active Leader from the YSRCP of Kanagala village. Asma was born in 1984 in Kanagala village, Cherukupalli, Guntur, Andhra Pradesh. She has Completed the...